Oferujemy profesjonalne usługi projektowe obejmujące:
  • Modelowanie 3D
  • Wykonywanie rysunków wykonawczych i złożeniowych 2D
  • Wykonywanie dokumentacji elektrycznej wraz z pomiarami instalacji
  • Dobór materiałów oraz technologii wykonania
  • Obliczenia i symulacje wytrzymałościowe
Szeroki zakres usług projektowych obejmuje:
  • Wykonywanie nowych maszyn/urządzeń/elementów na podstawie koncepcji – założeń Klienta
  • Wykonywanie modeli 3D na podstawie dokumentacji 2D
  • Wykonywanie dokumentacji odtworzeniowej 2D oraz 3D na podstawie realnych obiektów
  • Modyfikacje oraz modernizacje istniejących instalacji/maszyn/urządzeń
  • Wykonywanie wytrzymałościowych obliczeń i symulacji sprawdzających